Số 85, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngọc Trạo, tp Thanh Hóa – Thanh Hóa xdtmthanhphat68@gmail.com 0981635959
Home > Tư vấn giải pháp > Giải pháp chống thấm màng

Giải pháp chống thấm màng

Chống Thấm Sàn Mái – Ban công Sênô – Nhà Vệ Sinh

♦ Quy trình thi công Màng khò nóng

Giải pháp chống thấm màng

Chống Thấm Sàn Mái – Ban công Sênô – Nhà Vệ Sinh

♦ Quy trình thi công Màng khò nóng

Quy trình Chống thấm Sàn mái sử dụng màng khò nóng Lemax-4mm-PE-APP  Download
Quy trình Chống thấm Sàn mái sử dụng màng khò nóng Lemax 4 S-APP Download
Quy trình Chống thấm Sàn mái sử dụng màng khò nóng Bitumode Delta-P 4mm PE Download
Quy trình Chống thấm Sàn mái sử dụng màng khò nóng Breiglas-4mm-PE-APP Download
♦ Quy trình thi công Màng tự dính
Quy trình Chống thấm Sàn mái sử dụng màng tự dính Lemax 1.5mm PE Download
Quy trình Chống thấm Sàn mái sử dụng màng tự dính Bitumax 2PE Download
♦ Quy trình thi công Màng tự dính
Quy trình Chống thấm Sàn mái sử dụng màng tự dính Lemax 1.5mm PE Download
Quy trình Chống thấm Sàn mái sử dụng màng tự dính Bitumax 2PE Download

 

Đóng menu
Đóng menu